Resultaten

20190527 0001Maximaal melk uit weidgras is de projecttitel van dit project. De titel kan gelezen worden als zoveel mogelijk melken van weidegras (met zo weinig mogelijk bijvoeding), maar ook als melk met een zo hoog mogelijk voedselkwaliteit van koeien die veel weiden. In dit project is aan beide varianten gewerkt door het doen van pilots. Deze pilots hadden betrekking op:

De bespreking en uitvoering van de pilots stond centraal bij de bijeenkomsten van de Operational groep, bestaande uit 8 melkveehouders, een kaasmaker, een grasland-adviseur en een projectbegeleider. De groep is in Ierland op excursie geweest om kennis uit te wisselen met Ierse collega's.

 

De kennisuitwisseling is door de leden van de operational group als waardevol ervaren. Het vroeg doorzaaien van kruiden in grasland lijkt goed uit te pakken. Vervolgonderzoek zou wenselijk zijn. Daarnaast is het holistisch meten van de melkkwaliteit intessant. In de pilot worden verschillen gemeten, maar door het kleine aantal metingen is niet te zeggen waardoor de verschillen zijn ontstaan (bedrijfsysteem? biologische variatie? voeding? mate van weidegang?). Verder onderzoek hiernaar is wenselijk.